Kiwiict

разработка
www.Kiwiict.com

Разработка сайта для международной службы тех. поддержки

Laptop Mockup
Kiwiict Laptop 01
Kiwiict Laptop 02

Акценты на главном

Kiwiict Laptop 03
Kiwiict Laptop 04

Loyalty Tablet 01
Loyalty Tablet 02
Loyalty Tablet 03
Tablet Mockup

Caption

тут будет текст от дизайнеров

01 / 03
Green
R:19 G:162 B:83
02 / 03
Black
R:0 G:0 B:0
03 / 03
White
R:255 G:255 B:255
Loyalty Section 01

Mobile

Заголовок

Phone Mockup Loyalty Phone 02

Заголовок

Phone Mockup Loyalty Phone 02

Ubuntu

01 / 02

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

02 / 02

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Kiwiict Tablet 05
Kiwiict Tablet 04
Kiwiict Tablet 01
Tablet Mockup